Vymírá mužské pokolení?! Proč se rodí méně chlapců?

Děti

Změna klimatu zásadním způsobem ovlivňuje život na zemi. Mění se počasí, zhoršuje se životní prostředí a oteplování mění podmínky pro život mnohým rostlinám i živočichům. Ale nejen to, vědecké studie tvrdí, že klima ovlivňuje také na reprodukční schopnost lidí. Věděli jste však, že klimatické změny mohou ovlivnit i to, jestli se vám narodí chlapec nebo dívka?

rozkošný mimčo

Dívky v převaze

Aktuální studie realizovaná vědeckým týmem z M & K Health Institute v japonském městě Hyogo hovoří jasně – jedním z dosud jen málo známých důsledků měnících se klimatických jevů je, že se rodí méně chlapců. Jak k tomuto překvapivému závěru vědci došli?

Výzkumný tým pod vedením japonského gynekologa Fukuda analyzoval souvislost abnormálních teplotních změn a nárůstu úmrtí mužských plodů. Studie ukázala, že výrazná změna teploty v Japonsku od roku 1970 až dosud způsobila, že se rodí více žen než mužů.

Doktor Fukuda si myslí, že změny v poměrech obou pohlaví mohou souviset s tím, do jaké míry jsou zranitelné buňky s chromozomem Y při prvních fázích vývoje embrya v děloze matky. Japonská studie není první tohoto druhu, týkající se vlivů životního prostředí na pohlaví narozeného dítěte. Doktor Fukuda ve studii z minulého roku zkoumal, jaké dopady mají stresové situace plynoucí z různých přírodních katastrof, jako například zemětřesení či povodně, na to, zda těhotná matka porodí chlapce nebo dívku. Výzkumníci zjistili, že počet narozených dětí mužského pohlaví se snížil až o 14 % oproti předchozímu roku, pokud došlo k stresové události způsobené přírodní katastrofou.
hnízdečko s dvojčátky

Dva extrémy

Aby byly meteorologické fenomény ovlivňující porodnost vědecky potvrzeny, japonští vědci porovnali dva extrémy – horké léto v roce 2010 a neobvykle studená zima v roce 2011. Údaje naměřené v Japonsku se pak porovnali s počtem spontánních potratů. Výsledky ukázaly, že během extrémně horkého léta došlo k výraznému zvýšení potratů chlapců. Naopak, velmi studená zima ukázala, že při potratech převažovaly plody ženského pohlaví.

Výzkum tedy konstatuje, že globální oteplování ovlivňuje složení lidské populace. Pokud se tedy předpokládá, že klimatické podmínky se budou nadále na zemi měnit, může to mít nepředvídatelný vliv na lidskou evoluci. Co se už nyní potvrzuje.