Proč jsou mezilidské vztahy příznivé pro podnikání?

Podnikání

Mnoho lidí, kteří se uchází o práci, jistě zajímá, jaká atmosféra v daném podniku panuje. Ačkoli se příslib dobrých peněz může dát velice lákavý, většinou bohužel přichází náraz v podobě nepříznivého nadřízeného nebo příliš soutěživých jednotlivců v klání „kdo si získá přízeň bohů“. Existují ale i takové situace, kdy ani peněžní odměna není adekvátní vzhledem k napětí a není tedy divu, že lidé mají tendenci odcházet. A to už by mělo fungovat jako signál pro zaměstnavatele, různé podniky, že tudy cesta opravdu nevede.
jde se do akce
1. Stanovte v pracovním prostředí domácí atmosféru
Základní jednotkou dobrého pracovního výkonu je spokojenost. Může se jednat jak o peněžní spokojenost, tak o kolektivní spokojenost. V případě kolektivní spokojenosti se může utvořit silná komunita, která přenese eventuální pohodu mezi svými členy do jejich pracovního úsilí. Nemusí se však jednat pouze o zaměstnance, podřízené, ale třeba i o obchodní partnery. Diskrétnost je sice samozřejmostí, ale proč napjatou atmosféru trošku neuvolnit? Když si člověk padne s druhým do noty, i důležité obchodní věci se řeší mnohem jednodušeji.

2. Vytvořte užší komunity mezi pracovníky
Stejně jako ve škole či práci, mají lidé tendenci se sdružovat do kolektivů a vyhledávat lidi, se kterými si takzvaně sednou. Pokud se však jedná o kolektiv masivní, tato tendence začne postupně zanikat. Je lepší utvořit menší hloučky, kde se dotyční budou navzájem znát a rozvinou potencionální přátelskou atmosféru, což bude mít vliv i na jejich pracovní výkon.
šťastný i v práci
3. Vnímejte své podřízené jako své ovečky
Ačkoli to může vyznít poněkud prazvláštně, jedná se o osvědčený způsob, jak za použití psychologie docílit úspěchu nejen pracovních, ale také v rámci vztahů. Z pohledu nadřízeného jistě nemá cenu kárat své podřízené za úplné malichernosti. Točí se to zkrátka kolem pracovní morálky, která má vliv na více faktorů. Buďte přísní, ale féroví.