Jako hrdličky

Zvířata

Ještě ve 20. letech 20. století měla svou hranici na Balkánském poloostrově. Ale ani ten není její původní domovinou. Její původní domov je až v Indii.
Hrdlička zahradní
Vzhled
Hrdlička zahradní se dá velikostí přirovnat k holubu domácímu. Je dlouhá 30 cm a rozpětí jejích křídel je až 50cm. Váží kolem 200 g. Je světle šedá s hnědorůžovým leskem. Na dospělých ptácích můžeme pozorovat na záhlaví a bocích krku černý pásek. Konec ocasu je široký a zespodu bílý. Pohlaví nelze okem rozlišit, jsou prakticky stejně vybarvení, jen mladé hrdličky mají zvyk tulit se k sobě hlavičkami a třou o sebe zobáčky. Ale to neznamená, že na sebe nedokážou být nevraživé.
pár hrdliček
Rozšíření
Vídat ji můžeme v parcích, sadech a hřbitovech. Lesům a horám se vyhýbá. Je to společenský pták. Většinou se pohybují v páru, nebo hejnech. Chodí po zemi, ale rády hřadují na vedení nebo na hřebenech budov.
Je to stálý zahradní pták.
Rozmnožování
Hnízdí hojně v zahradách a parcích v březnu až září dvakrát až čtyřikrát ročně. Jejich hnízdem je plochá kupka větviček na stromech, na stříškách ptačích budek, i na telegrafních sloupech nebo budovách.
Samice snáší 2 vajíčka, na kterých sedí 14 – 16 dní.  Střídají se oba rodiče. Po vylíhnutí je krmí také oba tzv. holubím mlékem tj. natrávená směs potravy.
Hnízdo opouštějí za 14 – 20 dní, ale ještě jsou tři týdny krmena.
Potrava
Převládají semena kulturních rostlin.
 hrdličky na plotě
Hrdlička divoká
Vzhled
Je o málo menší a útlejší než holub domácí. Má okrouhlý delší ocas, který má během letu vějířovitě roztažen. Proto jsou viditelné bílé špičky rýdovacích per. Na zádech je rezavě hnědá, hrdlo a hruď má vínově načervenalé. Na krku je trojitá černá páska. Samec se od samice neliší. Mláďata jsou na zádech, křídlech a hlavě o něco hnědší.
Jejím charakteristickým znakem je let trhavými údery křídel.
Rozšíření
Západní část Euroasie, včetně severní Afriky a Přední Asie, východní Euroasie včetně Japonska a severní Číny, Afrika od Sahary k jihu a jižní Asie.
 
V době, kdy napsal K. H. Mácha svůj Máj, jistě slyšel hrdliččin hlas této divoké.
Je to tažný pták, který koncem léta se shlukuje do hejn a v září odlétá na zimu do afrických zimovišť a vrací se obvykle v dubnu.
Žije v pestré krajině s hustými pásy křovin. Ty potřebuje ke hnízdění.
Žije v páru.
Rozmnožování
Hnízdo si staví poměrně nízko na stromech.
Hnízdí v otevřené krajině s křovinami, lesíky a skupinami stromů. Mladé má jen jednou ročně a to v květnu až červenci.
Samice snáší 2 bílá vejce, na kterých se střídají oba rodiče. Za 14 – 16 dnů se vylíhnou mláďata a rodiče je 3 týdny krmí.
Potrava
Semena trav, zemědělských plodin a plevelů. Požírá i drobné kamínky a ulity šneků.
 

Ohodnoťte příspěvek